AddThis Social Bookmark Button

SPORTIVITEIT & RESPECT

Al langer heeft de KNVB extra aandacht voor het thema sportiviteit en respect. De komende jaren wordt dit verder geïntensiveerd door het sportbrede programma ‘Naar een Veiliger Sportklimaat’. Via verschillende ondersteuningsprogramma’s en (bewustwording)campagnes vraagt de KNVB aandacht voor meer sportiviteit en respect op en rond de velden. De bond wil ongewenst gedrag – en de negatieve beeldvorming daarover – bespreekbaar maken en positief veranderen. Iedereen die betrokken is bij een voetbalwedstrijd heeft invloed op een sportief verloop ervan.

Zonder respect geen voetbal

In het weekend van 8 en 9 december 2012 heeft de hele voetbalwereld stilgestaan bij de tragische en zinloze dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen. De slogan ‘Zonder respect geen voetbal’ behoeft sindsdien geen verdere uitleg. Er is massaal gehoor gegeven aan de oproep van de KNVB, om de deuren van de amateurverenigingen open te zetten, met elkaar in gesprek te gaan en na te denken en te praten over de toekomst. In elk van de zes districten wisten verenigingen elkaar te inspireren door kennis en ideeën uit te wisselen en elkaar te steunen. Ongeveer zeshonderd verenigingen hebben deelgenomen aan een van deze bijeenkomsten. Bij de wedstrijden in het betaald voetbal was het indrukwekkend stil.

Actieplan Tegen geweld, voor sportiviteit

De KNVB presenteerde op 20 maart 2013 het actieplan Tegen geweld, voor sportiviteit. Een voetbalbreed actieplan ter bevordering van respect op en rond de voetbalvelden. Lees hier meer over het actieplan.

Belangrijke nummers

  • Kantine
  • Senioren
  • Junioren
tvv-logo-kleinTVV '96 Kantinezaken
N. Mangan
T: 053 435 23 37


De kantine is bereikbaar tijdens de genoemde openingstijden, voor kantinezaken kunt u dhr. N. Mangan hierover benaderen.

hamit_isguzarSenioren
Dhr. H. Isgüzar
T: 06 34 084 753


Heeft u vragen met betrekking tot wedstrijdzaken en veldzaken kunt u bij dhr. H. Isgüzar terecht.

tvv-logo-kleinJunioren
Dhr. L. Bagdu
T: 06 17 593 654 


Heeft u vragen met betrekking tot Jeugdcoördinatie kunt u bij dhr. L.Bagdu terecht.

© 2013 TVV '96 Enschede  |  All rights reserved.